Меѓусебна соработка на ЈП „Паркови и зеленило“ и „Прв до врв“ продолжува!

 

Вчера на Водно се одржа шестото издание на планинскиот спортски настан „Прв до врв“ 2018. Победниците кои се натпреваруваа во планинско трчање, планински велосипедизам и друмски велосипедизам, од сите категории, помеѓу останатите награди добија и цветен аранжман како подарок од претпријатието и честитки за постигнатиот успех.

Им благодариме на „Прв до врв“ за соработката и за успешната организација на настанот кој го посетија илјадници граѓани од државава и од странство.

 

  * * *


Bashkëpunimi i ndërsjellët i NP “Parqe dhe gjelbërime” dhe “I pari deri në maje” po vazhdon !

 

Dje në “Vodno” u mbajt edicioni i gjashtë i evenimentit sportiv – alpinist: “I pari deri në maje” 2018. Fituesit që garuan në vrapimet alpiniste, çiklizëm alpinist dhe në çiklizëm të shtigjeve, nga të gjitha kategoritë, mes çmimeve tjera fituan edhe aranzhmanet lulore si dhuratë nga ana e ndërmarrjes sonë si dhe uratat për suksesin e arritur.

Iu falënderojmë “I pari deri në maje” për bashkëpunimin dhe për organizimin e suksesshëm të këtij evenimenti, të cilin e vizituan mijëra qytetarë nga shteti ynë dhe nga shtetet e huaja. 

 

  

 

21.05.2018

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet