Реконструкција на зеленило на бул.„8 ми Септември“ - Зелен коридор

 

На бул.„8 септември“ изминатиов период се реконструираше површина од 5350м², на потегот од раскрсницата со бул.„Илинден“ до бензиската пумпа Макпетрол. Извршено е раззеленување на просторот, поставени се нови прскалки, а во тек е и поставување на систем капка по капка.

* * *

Rikonstruksioni  i gjelbërimit në bul. “8-të Shtatori” – korridori i gjelbërimit.

 

Në bulevardin “8-të Shtatori” gjatë periudhës së kaluar u realizua rikonstruksioni i sipërfaqes prej 5350 m2, duke filluar nga udhëkryqi me bul. “Ilinden” deri te pompa e benzinës “Makpetroll”. Gjithashtu u realizua edhe gjelbërimi i hapësirës, janë instaluar spërkatëse të reja dhe në rrjedhë është edhe instalimi i sistemit të ujitjes “pikë më pikë”.

 

  

23.05.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet