Цветна фигура „Корпа“

 

2000 нови цвеќиња од видот begonia ја украсија Корпата на кружниот тек во Автокоманда, помеѓу улиците 16 Македонска бригада и Коце Металец.


* * * 


2000 fidanë të rinj të llojit “begonia” e stolisën “Shportën” që gjendet në rrethrrotullimin në Autokomandë, në mes rrugëve “Brigada e 16 –të Maqedonase” dhe “Koce Metalec”.

  

31.05.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet