Уредување на зеленилото на реон „Кале“

 

Изминативе неколку дена екипите работеа на средување на теренот под Кале, што опфаќа косење, кастрење и расчистување на гранки, смет, шут и отпадоци. Потоа се уреди парковското зеленило со садење на нов летен расад. Во форма на часовник се засадија 1000 коренчиња бегонија, во форма на знамето на РМ се уреди кружната жардиниера пред Музејот на холокаустот на РМ и се направија повеќе други цветни леи во паркчето под Кале.

Денес исто така се обнови и расадот на цветната фигура Желка пред Зоолошката градина.

А помеѓу останатите активности екипите активно ги косат и чистат тревниците на блоковското и булеварско зеленило во градот, поради убрзаниот раст во овој период од годината.

 * * * 

 

Ditëve që lamë pas, ekipet tona punuan në drejtim të rregullimit të terrenit nën Kalanë e Shkupit. Aktivitet ky që përfshin kositjen, krasitjen dhe pastrimin e degëve të drunjve, pastrimin e mbeturinave, mbeturinave ndërtimore dhe të mbetjeve tjera.

Më pas u rregullua edhe gjelbërimi i parqeve me mbjelljen e rastit të ri verorë. Në formë të orës u mbollën 1000 rrënjë të llojit “Begonia”, në formë të flamurit të RM-së u rregullua edhe zhardineria rrethore para Muzeut të Holokaustit të RM-së, po ashtu u rregulluan edhe lehe tjera të luleve në suaza të parkut nën Kalanë e Shkupit.

Gjatë ditës së sotme, u realizua përtëritja e rasatit të luleve në figurën “Breshka” para Kopshtit zoologjik.

Në mesin e aktiviteteve të tjera, ekipet tona në mënyrë aktive po i kositin dhe pastrojnë sipërfaqet e barit në suaza të gjelbërimit të blloqeve dhe të bulevardeve të qytetit, për shkak të rritjes dhe zhvillimit të përshpejtuar urban gjatë kësaj periudhe të vitit.

 

   

04.06.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet