Голема акција на косење во населба Чаир!

 

 

Денес започна голема акција на косење во населба Чаир во која учествуваа 40-тина работници од секторот Градско зеленило. Акцијата ќе продолжи и викендов и ќе трае сѐ додека се уредат тревниците во населбата, кои беа обаснати поради поголемиот број врнежи периодов.

 

*


Aksioni i madh i kositjeve në vendbanimin e Çairit !

Sot filloi aksioni i madh i kositjeve në vendbanimin e Çairit, në të cilin morën pjesë rreth 40 punëtorë nga Sektori “Gjelbërimi urban”. Aksioni do të vazhdojë edhe gjatë vikendit dhe do të zgjasë derisa të rregullohen sipërfaqet me barë në këtë vendbanim, të cilat ishin të mbuluara nga vegjetacioni për shkak të reshjeve të shpeshta në këtë periudhë.

 

    

23..07.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet