Уништен цветен расад!

 

Утрово нашите екипи при вршење на работните активности во паркот во Ѓорче Петров, при плевење на цветниот расад, забележаа  уништување на дел од цветните површини. Се работи за искоренат цветен расад во цветните леи. Сликата  говори за уште еден несовесен и вандалски чин од страна на непознат сторител. За настанот е информирана и чуварската служба од општината која го обезбедува паркот.

Оттука, упатуваме АПЕЛ до посетителите на јавните зелени површини внимателно и соодветно да се однесуваат кон животната средина.

 

*

 

Rasati i shkatërruar i luleve !

Këtë mëngjes, gjatë realizimit të aktiviteteve punuese në parkun në Gjorçe Petrov, u vërejt shkatërrimi i një pjese të sipërfaqeve të mbuluar me lule. Kemi të bëjmë me shkulje të rasatit të luleve nga lehet e luleve. Kjo pasqyrë qartë flet për një akt të pandërgjegjshëm vandal të kryer nga persona të panjohur. Për këtë rast është njoftuar edhe shërbimi i rojës nga komuna e cila e siguron këtë park.

Me këtë rast, APELOJMË deri te vizitorët e sipërfaqeve të gjelbëruara publike, me kujdes dhe në mënyrë përkatëse të sillen ndaj mjedisit jetësorë.

 

 

 24.08.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet