Изјава

 

По повод Светскиот ден на чистотата, нашите екипи  активно учествaa во акцијата организирана од страна на Општина Карпош.

*

Me rastin e Ditës Botërore të pastërtisë, ekipet tona në mënyrë aktive morën pjesë në aksionin e organizuar nga ana e Komunës së Karposhit.

 

 

www.facebook.com/247235442093152/videos/483200205489954/  

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet