Новогодишна магична бајка со најмалите!

 

Во пресрет на Новогодишните празници претопувајќи ја својата добрина, поддршка и  грижа на оние на кои им е најпотребна, а тоа се децата, Директорот Ардијан Муча заедно со децата од невладината организација  НВО „ИМАГО ПЛУС“ со насмевки и радост на лицата ја разубавија и украсија новогодишната елка во претпријатието.

Përrallë magjike е Vitit të Ri me më të vegjëlit!

Në pritje të festave të vitit të ri  duke përcjellë mirësinë, mbështetjen dhe kujdesin  ndaj atyre të cilëve u nevojitet më së shumti, e ata janë fëmijët,  Drejtori Ardijan Muça  sëbashku me fëmijët e organizatës joqeveritare  "IMAGO PLUS" me  buzëqeshje dhe gëzim në fytyrë e stolisën dhe e  zbukuruan  pemën e vitit të ri në ndërmarrjen tonë.

https://www.facebook.com/2138758573040535/videos/1951675135136183/UzpfSTIxMzg3NTg1NzMwNDA1MzU6MjIwNTU5NTYzNjM1NjgyOA/


Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet