Новогодишни аранжмани!

 

Деновите на празнување во предновогодишниот период, овозможуваат безбројни чудесни можности на разубавување на празничната атмосфера.

Новогодишните аранжмани и декоративни икебани се секако еден од неизбежните украсни елементи за Новата година.

Имено, во продавниците на „Флораком“ на бул. „Илинден“ бр.104, кај матично, во населбата Капиштец на ул. „Народен Фронт“, и во расадник Бутел на ул. „Бутелска“, граѓаните можат да купат природни елки, гранки, икебани и други аранжмани.

Тука би ја издвоиле актуелната понудата на украсни-декоративни новогодишни икебани и аранжмани изработени од природни материјали за кои цените се движат од 200 до 3.000 – 5.000 денари.

 

Среќни празници!

 

*

 

Aranzhmanet e Vitit të Ri !

 

Ditët festive në periudhën para Vitit të Ri, mundësojnë pa numër shumë mundësi të mrekullueshme për zbukurimin e atmosferës festive.

Aranzhmanet e Vitit të Ri dhe ikebanat dekorative janë gjithsesi një prej elementeve të pa evitueshme stolisëse gjatë Vitit të Ri.

Përkatësisht, në shitoret e “Florakom” në bul. “Ilinden” numër 104, afër vend regjistrimit amë, në vendbanimin Kapishtec në rr. “Fronti popullorë” dhe në vend fidanishten në Butel në rr. “Butellska”, qytetarët mund të blejnë bredha natyrorë, degë, ikebana dhe aranzhmane të tjera.

Këtu, do ta veçojmë ofertën aktuale të ikebanave stolisëse – dekorative të Vitit të Ri si dhe aranzhmanet  e punuara nga materialet natyrore, çmimet e të cilave sillen nga 200 deri më 3.000 – 5.000 denarë.

 

 

Urime Festat e fundvitit !

 

      

 

24.12.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet