Екипите на терен!

 

Снежните врнежи  кои го зафатија подрачјето на Град Скопје ги мобилизираа нашите екипи вчера во попладневните и вечерни часови при што се интервенираше на чистење на снегот  на повеќе локации низ градот.

Со два камиона, четири машини и останата потребна механизација се вршеше расчистување на патеките од снег во зелените површини, тротоарите и  парковите  за олеснето движење на граѓаните.

Се вршеше и расчистување на снег на дел од зеленилото како и парковските елементи.

Екипите работеа на локации во општина Чаир, Карпош, Центар  и Градски парк.

Согласно временски услови активностите продолжуваат и во текот на денешниов ден  со цел  да се обезбеди побезбеден пристап и полесно движење на граѓаните. 

 

*

 

Ekipet tona në terren!

 

Reshjet e dëborës të cilat e kapluan territorin e Qytetit të Shkupit i mobilizuan ekipet tona nga dita e djeshme duke filluar nga orët e pasdites dhe në orët e mbrëmjes, gjatë kësaj u realizuan intervenime në drejtim të pastrimit të dëborës në më shumë lokalitete të qytetit.

Me ndihmën e dy kamionëve, katër makinave dhe me mekanizmin e nevojshëm u pastruan korsitë nga bora në suaza të sipërfaqeve të gjelbërimit, trotuareve dhe parqeve me qëllim që të mundësohet lëvizja e lehtësuar për qytetarët.

Gjatë intervenimeve u realizua edhe pastrimi i borës në suaza të gjelbërimit dhe në elementet përcjellëse të parqeve.

Ekipet tona punuan nëpër lokalitete të komunës së Çairit, komunës së Karposhit, në komunën Qendër dhe në Parkun e qytetit. 

Në pajtim me kushtet klimaterike, aktivitetet punuese po vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme, me qëllim që të sigurohet qasja e sigurt dhe lëvizja e lehtësuar e qytetarëve.

 

   

 

   

 

10.01.2019 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet