Сезонски активности на уредување на зеленилото!

 

Периодов нашите екипи, активно работат на уредување на зеленилото  во пресрет на пролетта. Се врши кроење и кастрење на сувите гранки од дрвјата, кроење и обликување на грмушки, како и сезонско кроење на рози. Со овие активности опфатено е и отстранувањето на диво израснатото зеленило покрај патеките за движење низ  јавното зеленило.

Истовремено,   се работи на  одржување на чистотата на јавните зелени површини низ градското зеленило со отстранување на смет и отпадоци, и собирање на лисја од тревниците.

Ова се дел од тековни активности за континуирано, редовно одржување на вегетацијата кои се  адекватни за овој временски период од годината.

 

*

 

Aktivitete sezonale lidhur me rregullimin e gjelbërimit!

Gjatë kësaj periudhe ekipet tona në mënyrë aktive po punojnë në drejtim të rregullimit të gjelbërimit në pragun e stinës së pranverës. Po realizohen aktivitete të ndryshme lidhur me krasitjen dhe prerjen e degëve të thara të drunjve, më pas krasitjet dhe formimin e kaçubave, si dhe krasitjet sezonale të trëndafilave. Me këto aktivitete punuese është përfshirë edhe mënjanimi i barojave të padëshiruara që kanë mbirë në suaza të gjelbërimit, përskaj korsive të dedikuara për lëvizje dhe qarkullim përgjatë gjelbërimit publik.

Në të njëjtë kohë, po punohet edhe në drejtim të mirëmbajtjes së pastërtisë në sipërfaqet e gjelbërimit publik urban, aktivitete këto që përcillen me mënjanimin e mbeturinave dhe hedhjeve të ndryshme si dhe me mbledhjen e gjetheve nga sipërfaqet e mbuluara me barë.

Këto janë vetëm një pjesë e aktiviteteve rrjedhëse që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e vazhdueshme dhe të rregullt të vegjetacionit, që janë aktivitete përkatëse për këtë periudhë të vitit.

 

   

 

07.02.2019

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet