Акција за чистење во населбата Визбегово

 

Денес, во организација на Град Скопје заедно со другите Јавни претпријатија, започна акција за чистење на дивите депонии во населбата Визбегово.

Акцијата која  се одвива викендов на потег од булевар „Словенија“ кон Момин поток се спроведуваат активности на расчистување на несовесно фрлање комунален отпад, каде екипите со соодветна механизација интервенираат и на места каде има диви депонии. Оваа голема акција е дел од мерките кои се одвиваат за чистење на сите делови во градското подрачје за одржување на животната средина.

Диркторот Ardijan Muҫa заедно со Градоначалникот Петре Шилегов и Директорот на ЈП „Комунална хигена“ Абдусамед Шабани активно на терен ја следеа состојбата.

           

*

 

Aksione pastrimi në lagjen e Vizbegut.

Sot, në organizim të Qytetit të Shkupit, së bashku me ndërmarrjet tjera publike, filluam aksionin për pastrimin e deponive informale në lagjen e Vizbegut.

Aksioni i pastrimit po zhvillohet gjatë këtij vikendi, duke filluar nga bulevardi “Sllovenia” drejtë Momin potokut, me ç’rast po realizohen aktivitetet  lidhur me pastrimin e mbeturinave komunale të hedhura në mënyrë të pandërgjegjshme, ku ekipet tona me mekanizimin përkatës po intervenojnë edhe në vendet ku hasen deponitë informale.

Ky aksion i madh është pjesë e masave që po zhvillohen për pastrimin e të gjithë pjesëve të territorit të qytetit me qëllim që të mirëmbahet mjedisi jetësorë.

Drejtori i ndërmarrjes, Ardijan  Muça së bashku me Kryetarin e Qytetit Petre Shilegov dhe me drejtorin e NP “Higjiena komunale”, Abdusamed Shabani në mënyrë aktive në terren po i përcjellin gjendjet.

 

  

 

 

   

 

16.03.2019

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet