Кастрење на дрворед во општина Чаир

 

Со активности за кастрење на дрворедот, нашите екипи започнаа голема акција на улицата Цветан Димов во општина Чаир. Со потребна механизација екипите почнуваќи од Јахија – пашина џамија долж улицата се до општинаската зграда, деновиве ќе извршат кроење на крошните на дрвјата. Акцијата е планирано да се одвива етапно во наредните денови. Со оваа акција се одговара на потребите на граѓаните во овозможување на безбедност за движење на минувачите, како и прегледност и безбедност во сообраќајот.  

*

Krasitja e aleve të drunjve në komunën e Çairit

Me aktivitetet që kanë të bëjnë me krasitjet në aletë e drunjve, ekipet tona filluan aksionin e madh në rrugën “Cvetan Dimov” në komunën e Çairit. Me mekanizimin e nevojshëm, ekipet tona duke filluar nga xhamia e Jahja Pashës, përgjatë rrugës deri te ndërtesa komunale, ditëve që pasojnë do të realizojnë krasitjet e kurorave të drunjve. Aksioni është planifikuar që të zhvillohet në etapa gjatë ditëve në vijim. Me këtë aksion, po i përgjigjemi nevojave të qytetarëve drejtë ofrimit të sigurisë për lëvizjen e kalimtarëve, si dhe për ofrimin e pamjes më të mirë dhe sigurisë më të madhe në komunikacion.

 

     

27.03.2019 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet