Голема акција за чистење на диви депонии низ скопските општини

 

Под мотото „Биди дел од чиста иднина“ вчера, се реализира масовна акција за чистење на диви депонии низ скопските општини.

Во организација и заедничка соработка на Јавните претпријатија и Градот Скопје на паркингот спроти МРТВ, акцијата започна со чистење на  јавните површини долж булеварот се до комплексот на универзитетите. Во акцијатаучествуваше градската и општинската администрација, претставници на дипломатскиот кор, студенти од сите скопски универзитети, ученици од основните и средните училишта и претставници од невладиниот сектор.

Поддршка и свој личен придонес во оваа акција даде и директорот Ардијан Муча заедно со дел од вработените во администрацијата, во целите за важноста за совесно постапување со отпадот и подобрување на еколошката состојба на Градот Скопје.

 

*

 

Aksioni i madh i pastrimit të deponive informale nëpër komunat e qytetit të Shkupit

 

Me moton: “Bëhu pjesë e ardhmërisë së pastër”, gjatë ditës së djeshme u realizua aksioni masovik i pastrimit të deponive informale nëpër komunat e qytetit të Shkupit.

Në organizim dhe në bashkëpunim të ndërsjellët të Ndërmarrjeve publike dhe Qytetit të Shkupit, në sipërfaqen përball RTVM-së filloi aksioni i pastrimit të sipërfaqeve publike përgjatë bulevardit deri te kompleksi i universiteteve.

Në këtë aksion morën pjesë administrata e qytetit dhe ajo komunale, përfaqësuesit e korit diplomatik, studentët nga të gjithë universitetet e Shkupit, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme si dhe përfaqësuesit e sektorit joqeveritarë.

Përkrahjen dhe kontributin personal në këtë aksion e dha edhe drejtori i ndërmarrjes sonë z. Ardijan Muça së bashku me një pjesë të punësuarve në administratën, për realizimin e qëllimeve lidhur me rëndësinë për veprimin e ndërgjegjshëm me mbeturinat si dhe për përmirësimin e gjendjes ekologjike në Qytetin e Shkupit.

 

  

 

 

 

25.04.2019

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet