Флораком

  

ФЛОРАКОМ ДООЕЛ својата работа и делување ја извршува во рамките на ЈП Паркови и зеленило“. Во својата основна дејност се занимава со производство на садници од сите видови, перенски материјал, сезонски расад, саксиски и резан цвет. Производството првенствено е наменето за потребите на ЈП Паркови и зеленило односно за потребите на градот Скопје, помал дел се користи за малопродажба и комерцијални услуги. 

Ги обавуваме следните дејности:

· Производство и продажба на украсни зимзелени и листопадни дрвца, грмушки, садници за пошумување, како и перени за пејсажна архитектура.

· Производство и продажба на саксиско, цветно и лисно декоративно цвеќе.

· Производство и продажба на пролетен и летен расад - сезонско цвеќе.

Во својата дејност ги вршиме следните услуги:

· Аранжирање жардиниери, аранжмани, букети, разни садови и венци од свежо и суво цвеќе.

· Вршиме хортикултурно уредување и одржување на зелени површини, спортско-рекреативни игралишта, паркови, приватни дворови...

· Вршиме аранжирање и декорирање на настани, јавни настапи, конференции, самити, јубилеи, културни случувања и разни манифестации.

· Божиќни, новогодишни, велгденски декорации.

· Свадбени букети, комплетна декорација на свадбени веселби.

· Вршиме фитопатолошка и ентомолошка заштита на растенијата.

· Можат да се добијат стручни совети за нега и садење на растенијата, помагаме во изборот на материјалот, даваме препораки и сугестии за колорит, стил, квалитет и количина.

Флораком ДООЕЛ поседува два расадника и оранжерии каде што култивира разновиден саден материјал. Својата работа ја реализира преку две работни единици и три одделенија:

РАСАДНИЧКО ПРОИЗВОДСТВО

• Расадник „Бутел“ тел: +389 2 3070 114

 

• Расадник „Флораком“  тел: +389 2 2673 277

 

• Одделение за планирање, проектирање и екстериерно уредување

ЦВЕТНО ПРОИЗВОДСТВО

• Одделение за производство на саксиско и резано цвеќе

 

• Одделение за производство на расад, луковици и перени

 

• Одделение за техничко - технолошка поддршка на производство (одржување)

 

• Одделение за комерцијално работење и малопродажба

 

• Одделение за производствен контролинг и евиденција

 

• Одделение за  техничко - технолошка поддршка 

 

ЦВЕЌАРНИЦИ:

КАМЕЛИЈА - бул. Илинден бр.104 Скопје  тел: +389 2 30 70 116

 

РОЗА– бул. Илинден бб. Скопје  тел: +389 2 32 24 460

 

„СТРЕЛИЦИЈА – ул. Рузвелтова Скопје тел: + 389 2  32 11 324  

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet